Årsmøte 2019

Årsmøte i Solør Montessori forening avholdes torsdag 15. august 2019 klokken 19:00
(i det blå bygget som ligger ved siden av skolen)

Saksliste:

– Godkjenning av innkalling og saksliste
– Orientering om økonomisk situasjon
– Orientering om endring av bygninger (skole/bhg)
– Valg av styre
– Eventuelt (spørsmål til styre)

Etter møte vil det bli en kort befaring av bhg og skole (for de som ønsker å se endringene som er under gjennomføring).

Valg og avstemninger blir avgjort ved alminnelig flertall ved årsmøte. Hver familie med ett eller flere barn har en stemme.