Ansatte i barnehagen

Styrer i barnehagen er Lisbeth Moe, hun kan kontaktes på telefon 400 28 341. Telefon til avdelingene er; Nova 958 53 170 og Luna 970 80 171. For søknad om plass se Søk nå og for generelle henvendelse se Kontakt oss. Vi oppfordrer alle forelde til å bruke MyKid i den daglige kommunikasjon med barnehagen.

Lisbeth Moe
Styrer - Daglig leder
400 28 341
lisbeth.moe@solormontessori.no

Ada Lovise Hoel
Pedagogisk leder
Ansattes representant

Caroline Hoel
Assistent/vikar


Jeanette Helstad Løvås
Student


Kari Gunn Holen
Fagarbeider/vikar


Karoline Korbøl
Pedagogisk leder


Maren Kristiansen Kjensmo
Pedagogisk leder


Marthe Irene Skoglund
Barne og ungdomsarbeider


Miriam Botilsrud
Barnehagelærer/vikar


Paz Baldemor
Barneveileder


Robin Rostille
Pedagogisk leder


Selma Sunde Skoglund
Montessori pedagog
Barne og ungdomsarbeider

Stine Mari Myrvang
Barne og ungdomsarbeider


Synnøve Kristiansen
Barneveileder