Ansatte i skolen

Rektor i skolen er Lisbeth Moe, hun kan kontaktes på telefon 400 28 341. For søknad om skoleplass se Søk nå og for generelle henvendelse se Kontakt oss. Vi oppfordrer alle forelde til å bruke MyKid i den daglige kommunikasjon med skolen.

Lisbeth Moe
Rektor - Daglig leder
400 28 341
lisbeth.moe@solormontessori.no

Ann Cathrin R. Hammeren
Grunnskolelærer
Montessoripedagog
Fagansvarlig

Caya

Caya Haarbrink
Lærer
Montessori pedagog
Kontaktlærer gruppe 1

Tina Pettersen
Lærer
Kontaktlærer gruppe 2
Ansattes representant

Linda Hoel
Fagarbeidere


Daniel Skasberg
Fagarbeidere


Kari Gunn Holen
Fagarbeidere


Kaja Emilie Lund
Barneveileder


Line Hagen
Barneveileder