Ansatte i skolen

For søknad om skoleplass se Søk nå og for generelle henvendelse se Kontakt oss. Vi oppfordrer alle forelde til å bruke MyKid i den daglige kommunikasjon med skolen.

Lisbeth Moe
Rektor - Daglig leder
400 28 341
lisbeth.moe@solormontessori.no

Ann Cathrin R. Hammeren
Grunnskolelærer
Montessoripedagog
Fagansvarlig

Caya

Caya Haarbrink
Lærer
Montessori pedagog
Kontaktlærer gruppe 1

Tina Pettersen
Lærer
Kontaktlærer gruppe 2
Ansattes representant

Eivind Karlsen
Lærer
(vikariat)

Daniel Skasberg
Fagarbeidere


Kari Gunn Holen
Fagarbeidere


Kaja Emilie Lund
Barneveileder


Line Hagen
Barneveileder


Linda Hoel
Fagarbeidere