AktueltAktuelt fra barnehageAktuelt fra skole

Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023 i Solør Montessori Forening publiseres etter neste styremøte.

Alle foreldre har en stemme pr. barn (i barnehage og skole).

Saker til eventuelt sendes til styreleder på e-post: styreleder@solormontessori.no innen 3 dager før møtet.

Foreløpig saksliste (endelig saksliste publiseres når innkalling)

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder, referent og 1 til å signere protokoll.
 3. Orienteringssaker:
  1. Presentasjon av nøkkeltall for
   1. Solør Montessori Barnehage AS
   2. Solør Montessoriskole SA
   3. Myrvoldheimen Eiendom A
  2. Vedlikehold/dugnad
  3. Kommunikasjonsplattform
 4. Valg
  Valgkomiteen presenterer sitt forslag og det stemmes over forslaget.
 5. Eventuelt

Merk: Årsmøter og generalforsamlinger er gjennomføres etter fullmakt som planlagt i Solør Montessori Barnehage AS, Solør Montessoriskole SA og Myrvoldheimen Eiendom AS.