AktueltAktuelt fra barnehageAktuelt fra skole

Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte 2024

Det innkalles med dette til årsmøte i Solør Montessori Forening den 04.04.2024 kl 18:00 på Solør Montessori.

Alle foreldre har en stemme pr. barn (i barnehage og skole). Saker til eventuelt sendes til styreleder på e-post: styreleder@solormontessori.no før møtet.

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder, referent og 1 til å signere protokoll.

3. Orienteringssaker

  • Presentasjon av nøkkeltall for Solør Montessori og dets underenheter

  • Arrangement/dugnad 

4. Valg
    Valgkomiteen presenterer sitt forslag og det stemmes over forslaget.

5. Eventuelt

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme.

Med vennlig hilsen

Tore Ellefsen
Styreleder