Barnehage

Solør Montessoribarnehage er en 2 avdelings barnehage, der Nova er avdelingen fra 0-3 år og Luna 3-6 år. Vi er til sammen 4 barnehagelærere og 2 barne- og ungdomsarbeider. Styrer 50%. Barnehagen holder til på Myrvollheimen, der lokalene ble bygget på og totalrenovert i 2014.
   
Vi jobber etter Montessori pedagogikken, som har fått sitt navn etter Maria Montessori. Hun var Italias første kvinnelige lege. Gjennom metodisk observasjon av barnet og deres individuelle behov, fant hun nøkkelen til at all læring finnes i hvert enkelt barn. Hun mente at barnet selv har en indre drivkraft til å lære og utvikle seg. hvis barnet får være i et tilrettelagt miljø og med frihet til å utforske sine omgivelser, vil barnet utvikle selvstendighet.

Maria Montessori utviklet et materiell med hensikt at hvert enkelt barn individuelt skulle kunne utvikle seg best mulig ut i fra sine egenskaper og forutsetninger.
Barnehagen er pliktig til å drive etter Lov om barnehager. Vi jobber også etter Rammeplanen for barnehager. Vi samarbeider med kommunen og har felles inntak med dem. Vi samarbeider også med kommunen da det gjelder ulike prosjekter i barnehagene.