AktueltAktuelt fra barnehage

DNT sin «kom deg ut dagen»

Den Norske Turforeningen feirer i år 150 år, og på grunn av dette har vi i barnehagen markert den store «kom deg ut dagen» som var 21. januar.

Barna hadde med seg egne ski og akebrett, ettersom vi har vært så heldige og fått kjørt opp skiløyper på Solør Montessori. Det er en skiløype inne i barnehagens uteområde og flere løyper rundt omkring ved skolen og barnehagen. Dette er svært populært for små og store.

I den nye rammeplanen, Barnehagens fagområder står det: «Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger».

Vi har en fantastisk gjeng med dugnadsivrige foreldre som står på og hjelper oss med ulike oppgaver. Slik som i høst da vi fikk flyttet gjerdet til uteområdet. Dermed fikk vi mer skog og en akebakke inne i uteområdet. Dette bidrar til å inspirere barna til motorisk utvikling ved fysisk lek i skogen, samspill og samhandling i rolleleken, hyttebygging og konstruksjonslek og ikke minst aking i vår egen akebakke. I høst fikk vi også en ny bål-panne av SU. Bålpannen brukes flittig i hverdagen til ulike matretter, slik at barna får lære å være med på og utforske ulike mattyper og mattradisjoner. Den 22 januar, da vi valgte vi å feire «kom deg ut dagen» med pinnebrød og grillpølser, skilek og gjentatte turer opp og ned akebakken.