AktueltAvisoppslag

Føler seg tolket ut over sidelinja

Plutselig har direktoratet tolket bestemmelsene dit hen at det bare er grendeskoler som er lagt ned i år som unntaksbestemmelsen skal gjelde for, sier en skuffet Ingrid Elisabeth Bjerke Matsson.

Lederen i Solør Montessori-forening sier at dette ikke er i samsvar med hva direktoratet muntlig har opplyst til dem tidligere. Hun tillegger at hun tror en slik tolkning en noe man nå har funnet på for å kunne luke ut flere søkere.

Skuffende synes styrelederen i Solør Montessori forening det også er at uttalelsen fra kommunen, som en maste slik på for å få, ikke ser ut ikke å være tillagt noen vekt.

Les hele artikkelen: https://www.glomdalen.no/nyheter/foler-seg-tolket-ut-over-sidelinja/s/1-57-2181625