AktueltAktuelt fra skole

Fortalte om 2. verdenskrig

I dag har gruppe 2 hatt besøk av Ruth, som fortalte om andre verdenskrig. Mammaen til Ruth, Sura, var jøde og født i Polen i 1924. Under andre verdenskrig ble hun sendt til flere konsentrasjonsleire. Livet i leirene var hardt med mye jobbing og minimalt med mat. Sura mistet sin far, svigerinne og to små tantebarn i Auschwitz. Broren hennes overlevde og flyttet til USA. Selv ble Sura veldig dårlig av flekktyfus, men overlevde ved at hun på slutten av krigen ble sendt til sykehus i Sverige. Her traff hun faren til Ruth, som var norsk.
 
Under krigen hadde han vært politisk fange på Grini. Han måtte smugle Sura over til Norge, ettersom hun var papirløs. De giftet seg og fikk etterhvert barn. Først 50 år etter krigen, fortalte hun familien om sine opplevelser i konsentrasjonsleirene. Sura er i dag 96 år, med en stor familie rundt seg som kan være evige takknemlige for at Sura aldri ga opp kampen og håpet om å overleve. Tusen takk for besøket, Ruth!
 
«Maria Montessoris hovedanliggende var å assistere barn og unge i å skape en mer bærekraftig, mer rettferdig og fredeligere verden. Dette ble drivkraften for hennes arbeid med barn og utdanning, og står som det sentrale i pedagogikken også i dag. På bakgrunn av dette omtales ofte montessoripedagogikken som en fredsutdanning.
 
Verdiene i montessoripedagogikken er tett knyttet til og i tråd med, menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål. Vi har et globalt og helhetlig fokus, med en tanke om alle mennesker som verdensborgere og som likeverdige. Montessoriskoler er religiøst og livssynsmessig uavhengige.
 
Montessoriskoler skal skape rom for at barna og ungdommene kan utvikle seg som selvstendige og trygge individer med tro på seg selv og fremtiden. De skal lære å kjenne sin kultur, sitt samfunn og seg selv. Samtidig setter vi dem i kontakt med menneskeheten og hvordan hele vår historie knytter oss sammen, med ulike menneskers kulturer og med universets samspill mellom alt levende og ikke- levende. Vi har et grunnsyn om at alle mennesker er likeverdige og dette danner en viktig ramme for de verdier vi ønsker å dyrke og bevare i vårt samfunn. Likestilling, solidaritet, frihet, demokrati og nestekjærlighet er verdier som har en sentral plass i montessoriskolens helhetlige tanker om utdanning av mennesket.»