Hvorfor Solør Montessori Skole?Om ossVS

Gratis skoleskyss

Skoleskyss er gratis* og trygt for barna. Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og slutt-tidspunkter.

*= Tilbys 1. klassinger som bor 2 km eller mer unna skolen, går man i 2 – 10 klasse er avstands kravet 4 km. Skoleskyss kan innvilges selv om det er kortere avstand, men da fordi skoleveien f.eks.  er særlig farlig eller særlig vanskelig.

For mer informasjon se: http://www.hedmark-trafikk.no/Skoleskyss/Grunnskole2

Søknadsskjema: http://www.hedmark-trafikk.no/Skoleskyss/Grunnskole2/Soeknadsskjemaer