Hvorfor Solør Montessori Skole?VS

Hva koster det (skolepenger)?

Private skoler (friskoler) mottar statstilskudd som er på 85 % av satsen offentlige skoler får tildelt. Differansen på 15 % kan skolen kreve inn i form av skolepenger, i tillegg kan det kreves ekstra skolepenger i henhold til friskoleloven. På noen friskoler kan foreldrepenger være på over 3 000,- pr. måned pr. barn pluss matpenger.

Solør Montessori skole eies av foreldrene og årsmøtet har bestemt at vi skal være en skole uten foreldrebetaling.