Hvem eier oss og selskapsstruktur

Hvem eier barnehagen og skolen?
Solør Montessori Barnehage AS og  Solør Montessoriskole SA eies 100% av Solør Montessoriforening.

Hvem eier Myrvoldheimen Eiendom AS?
Myrvoldheimen Eiendom AS styres gjennom en A-aksje av Solør Montessoriforening, som dermed har full kontroll over selskapet. På eiersiden finner vi i tillegg til Solør Montessoriforening og Solør Montessori Barnehage AS både enkeltpersoner og bedrifter.

Det er viktig å merke seg at disse enkeltpersonene (og bedriftene) er resurspersoner som var med å bidra da vi kjøpte Myrvollheimen og kun vil det beste for Solør Montessori. Gjennom å kjøpe B-aksjer, kunne de bidra med finansieringen, men de har ikke har noen stemmerett og de får heller ikke noe utbytte. 

Hvem eier/er Solør Montessoriforening?
Når man velger å ha barnet sitt i barnehage eller skole blir man automatisk medlem av Solør Montessoriforening og dermed en av eierne. Når barnet slutter ved barnehage eller skole, ja så opphører også medlemskapet. Så vi eies med andre ord av de foreldre som til enhver tid har barna sine i vår barnehage eller skole.

Selskapsstruktur