AktueltAktuelt fra barnehageAktuelt fra skole

Innkalling til årsmøte 2021

Tid: Torsdag 10.06.21 kl. 18:00  
Sted: Myrvoldheimen 

Alle foreldre i barnehage og skole innkalles til årsmøte kl. 18:00 (ved avstemming gis det en stemme pr. barn).  

Saker 

1. Valg av møteleder, referent og 1 til å signere protokoll. 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Regnskap  

Presentasjon av nøkkeltall fra: 

  • Solør Montessori Barnehage AS
  • Solør Montessoriskole SA
  • Myrvoldheimen Eiendom AS 

4. Valg av styre og varamedlemmer 
Valgkomiteen presenterer sitt forslag og det stemmes over forslaget. 

5. Saker til orientering 

  • Kapitalutvidelse Myrvoldheimen Eiendom AS 

6. Eventuelt 

Vi ønsker dere velkommen til årsmøte. 

 

Med vennlig hilsen 


for styret 
 
Tore Ellefsen  
Styreleder