AktueltAktuelt fra barnehageAktuelt fra skole

Innkalling til årsmøte 2022

Det innkalles med dette til årsmøte i Solør Montessori Forening den 27.10.2022 kl. 19:00 på Solør Montessoriskole i 1. etg.

Alle foreldre har en stemme pr. barn (i barnehage og skole). Saker til eventuelt sendes til styreleder på e-post: styreleder@solormontessori.no innen 24 timer før møtet.

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og 1 til å signere protokoll.
3. Orienteringssaker
          a. Presentasjon av nøkkeltall for
                          i. Solør Montessori Barnehage AS
                          ii. Solør Montessoriskole SA
                          iii. Myrvoldheimen Eiendom AS
          b. Kapitalutvidelsen Myrvoldheimen Eiendom AS
          c. Vedlikehold/dugnad
          d. Strømkrisen, hvordan påvirker denne Solør Montessori og hva gjøres
4. Valg
     Valgkomiteen presenterer sitt forslag og det stemmes over forslaget.
5. Eventuelt

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme.

Med vennlig hilsen

Tore Ellefsen
Styreleder