AktueltAktuelt fra barnehageAktuelt fra skole

Årsmøte 2023

Det ble gjennomført årsmøte i Solør Montessori Forening den 5.10.2023. På møtet ble regnskaper, status og planer for Solør Montessori Barnehage AS, Solør Montessoriskole SA og Myrvoldheimen Eiendom AS presentert og diskutert.

Det ble også valgt nytt styre, klikk her for å se det nye styret. Protokoll for møtet vil bli publisert her så snart den foreligger.

Etter årsmøtet ble det gjennomført et møte for det nye styret. Her ble møtedatoene for styremøtene ut året satt og de er: 12. oktober, 2. november og 7. desember 2023.

Det ble under møtet diskutert viktigheten av at både styrer/rektor, FAU, SU, ansattes representant i barnehage og i representant i skole deltar på styremøtene. Disse har også tidligere vært invitert, men man ønsker nå at de innkalles.