AktueltAktuelt fra barnehageAktuelt fra skole

Referat årsmøte 2021

Årsmøtet i Solør Montessori Forening ble gjennomført i dag 10. juni. 

Så snart protokoll er klar og signert vil den bli publisert på denne siden.

Kort notat fra møtet:

På møtet ble alle dagens faste medlemmer i styret gjenvalgt (1-2 år) i henhold til valgkomiteens innstilling. Som varerepresentanter ble Kenneth Konttorp (gjenvalgt) og Stian Sollien valgt for 1 år (se dagens styresammensetning her)

På møtet ble det den økonomiske status for de 3 selskapene i strukturen gjennomgått, likeledes var det et kort orientering vedr. kapitalutvidelse i Eiendomsselskapet (kommer opp senere som egen sak i ekstra ordinær generalforsamling i eiendomsselskapet).

Det ble under eventuelt foreslått å endre vedtektene slik at det sendes ut innkalling til neste på årsmøte på e-post og/eller SMS i tillegg til publisering på hjemmesider som er kravet jfr. dagens krav.

Etter alle saker var behandlet og årsmøtet således avsluttet, hadde man en god dialog rundt aktuelle tema som: forskjellene mellom offentlig skole vs. Montessori, fordelene ved Montessori, skoleklubb, utfordringer i kommunen mht. ny barnehage og skolestruktur,  lærer/voksen tetthet, ønsker for fremtiden, uteområder, dugnad, vedlikehold mm.

Møtet ble avsluttet etter ca 1,75 time.