Årsmøte 2022

Grunnet sykemelding har styret i Solør Montessori forening vedtatt å utsette årsmøtet til august 2022.

Årsmøter og generalforsamlinger gjennomføres etter fullmakt som planlagt i:
– Solør Montessoriskole SA
– Solør Montessori Barnehage AS og
– Myrvoldheimen Eiendom AS

Informasjon og saksliste for årsmøtet varsles 14 dager før møtet. Saker til årsmøtet kan sendes til styreleder på e-post: styreleder@solormontessori.no