AktueltAktuelt fra barnehageAktuelt fra skole

Årsmøte 2022

Grunnet sykemelding har styret i Solør Montessori forening vedtatt å utsette årsmøtet til høsten.

Årsmøter og generalforsamlinger gjennomføres etter fullmakt som planlagt i:
– Solør Montessoriskole SA
– Solør Montessori Barnehage AS og
– Myrvoldheimen Eiendom AS

Informasjon og saksliste for årsmøtet varsles før møtet. Saker til eventuelt sendes til styreleder på e-post: styreleder@solormontessori.no innen 24 timer før møtet.