AktueltAktuelt fra skole

Så mye undervisning gis av ukvalifiserte lærere

I en artikkel på utdanning.no kan man lese en artikkel om hvor stor andel den enkelte skole benytter av ukvalifiserte kontra kvalifiserte lærer. Tallene som er benyttet er hentet fra GIS (Grunnskolens Informasjonssystem).

I Åsnes kommune er Solør Montessoriskole den eneste skolen som har full dekning (100% bruk av kvalifisert).

I artikkelen på utdanning kan man lese denne informasjon om de ulike statistikker som benyttes:

«Det er to forskjellige statistikker som viser andel ukvalifiserte lærere i skolen, og de gir nokså forskjellige resultater. I oversikten over er det tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) som er brukt. Statistisk sentralbyrå (SSB) samler også inn tall som viser hva slags utdanning lærerne har, men disse får man ikke for den enkelte skole.

Det har vært stor diskusjon om hvilke tall som gir det riktige bildet av hvor stort problemet er. GSI-tallene ligger betydelig lavere enn tallene fra SSB, noe som blant annet handler om:

  • at tallene fra GSI ikke inkluderer bruk av vikarer, og vikarer er ofte ukvalifiserte. Det som rapporteres inn i GSI er de ansatte som rektor har planlagt skal være der gjennom året. At vikarbruk ikke er en del av GSI-statistikken er det som i hovedsak forklarer spriket mellom GSI og SSB
  • at de som er registrert som kvalifiserte lærere i GSI-systemet ikke alltid vil ha en av de godkjente lærerutdanningene. Det er fordi dagens lovverk åpner for at arbeidsgiver skjønnsmessig kan vurdere om en ansatt har «relevant utdanning i samsvar med regelverket» ved ansettelse.

    Dette betyr at bruken av ukvalifiserte lærere i praksis er høyere enn GSI-tallene i denne saken viser.»