AktueltAktuelt fra barnehageAktuelt fra skole

Skøyteis, ski og aking

Akebakken har vært i bruk siden før jul og nå er endelig skøyteisen også klar til bruk. Ski løyper er ikke klare, men det er fult mulig å gå på ski i området. Aking, ski og skøyter vil bli flittig brukt av både barnehage og skole.

På kveldstid og i helgene er det fult mulig å benytte skøyteisen (belysning vil i utgangspunktet stå på til kl. 21:00)