Styret

Styret som velges i Solør Montessori Forening tildeles de samme rollene i Solør Montessori Barnehage AS,  Solør Montessoriskole SA og Myrvoldheimen Eiendom AS
På styremøtene inviteres representant for de ansatte i både barnehage og skole, samt SU og FAU.

Tore Ellefsen
Styreleder
977 31 500

Kjell Arne Nyberg
Nestleder
948 03 072

Stine Bakkan Eidem
Styremedlem
971 25 579

Brede Lauten
Styremedlem
952 19 676

Kenneth Konttorp
Styremedlem
450 72 589

Mariann B. Kolstad
Møtende vara
480 31 522

Sara Greger
Møtende vara
452 35 236