Styret

Styret i Solør Montessori Forening, Solør Montessori Barnehage AS,  Solør Montessoriskole SA og Myrvoldheimen Eiendom AS (det er samme styret i hele selskapsstrukturen).  På styremøtene inviteres representant for de ansatte i både barnehage og skole, samt SU og FAU.

Tore Ellefsen
Styreleder
977 31 500

Kjell Arne Nyberg
Styremedlem

Laila Wang Bjerk
Styremedlem

Stine Bakkan Eidem
Styremedlem

Are Sætre
Styremedlem

Stian Sollien
Vara

Kenneth Konttorp
Vara