Styret

Styret i Solør Montessori Forening, Solør Montessori Barnehage AS,  Solør Montessoriskole SA og Myrvoldheimen Eiendom AS (det er samme styret i hele selskapsstrukturen).  På styremøtene inviteres representant for de ansatte i både barnehage og skole, samt SU og FAU.

Tore Ellefsen
Styreleder
977 31 500
styreleder@solormontessori.no

Kjell Arne Nyberg
Styremedlem

Laila Wang Bjerk
Styremedlem

Stine Bakkan Eidem
Styremedlem

Are Sætre
Styremedlem

Ingrid E. Bjerke-Matsson
Vara

Kenneth Konttorp
Vara