Styret

Styret i Solør Montessori Forening, Solør Montessori Barnehage AS,  Solør Montessoriskole SA og Myrvoldheimen Eiendom AS (det er samme styret i hele selskapsstrukturen).  På styremøtene inviteres representant for de ansatte i både barnehage og skole, samt SU og FAU.

Tore Ellefsen
Styreleder
977 31 500

Kjell Arne Nyberg
Styremedlem
948 03 072

Laila Wang Bjerk
Styremedlem
412 19 193

Stine Bakkan Eidem
Styremedlem
971 25 579

Kenneth Konttorp
Vara
450 72 589

Stian Sollien
Vara
928 57 152

Mariann B. Kolstad
Vara
48031522