AktueltAvisoppslag

Vil tilby gratis friskole

Vi satser på en friskole uten foreldrebetaling. Det tror jeg også vi skal klare hvis kommunen ikke stikker kjepper i hjulene, for dette er avhengig av leieprisen kommunen setter. Dette var noe av budskapet fra leder i friskolekomiteen på Østsiden i Åsnes, Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson, på foreldremøtet i går kveld. Der la hun fram en tykk ringperm som utgjør søknaden som hun varslet ekspederes i dag. Det søkes om godkjennelse for en montessoriskole med plass til 70 elever, en skole som skal hete Solør montessoriskole fordi den vil være åpen for langt flere enn elever bare fra Østsiden.

Les hele artikkelen: https://www.glomdalen.no/nyheter/vil-tilby-gratis-friskole/s/1-57-1272108